Zřizovatelem jednotky je dle zákona č.133 /1985 Sb., o požární ochraně obec v samostatné působnosti resp. Statutární město Ostrava - Městský obvod Svinov. V kompeteci obce je rovněž zabezpečení připravenosti jednotky k zásahu (akceschopnosti) dle § 29 zákona o PO a to z organizačního, materiálního i finančního hlediska.

Jednotky SDH obcí jsou zřizovány k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Potřeba jednotek SDH obcí se významnou měrou ukazuje v posledních letech zejména při živelních pohromách (povodně, větrné smrště apod.), kdy jsou zpravidla jedinými subjekty v obci, které poskytují pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech včetně základní pomoci obyvatelstvu.

Svinovská jednotka má zařazení JPO III. To znamená, že jde o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s členy,kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10minut jízdy z místa dislokace.

 

Jednotka SDH

Radim Kotala velitel
Buček Petr zástupce velitele
Kudela Mojmír strojník
Buček Lubomír strojník
Marčišovský Pavel strojník
Goj Václav strojník
Stržínek Michal člen, strojník (neaktualizovaná)
Pítr Ondřej člen
Motloch Radek člen
Motloch Jiří člen
Buček Dalibor člen
Koloděj Antonín člen

 

Server hasiči vzdělávání