VŽDY myslete především na VLASTNÍ BEZPEČNOST

 • Své auto zastavte ve vhodné vzdálenosti a na bezpečném místě. Vypněte motor, zapněte výstražný trojúhelník. Oblečte si výstražnou vestu, aby Vás bylo z dálky vidět a opatřete místo nehody výstražným trojúhelníkem ve vzdálenosti cca 50 m (na rychlostních silnicích a dálnicích 100 m) a asi 1 m od okraje vozovky a vždy před nájezdem do zatáčky.
 • Vypněte motor havarovaného vozu, zabezpečte auto proti pohybu – ruční brzda, zablokování kol apod.
 • Zkontrolujte situaci a okolí, případné zraněné osoby se mohou nacházet také v okolí vozu, nejen vevnitř. Zaměřte se na zraněné, především pak ty, kteří nevolají o pomoc nebo jsou v bezvědomí.

NAHLASTE UDÁLOST NA LINKU 112

 • Kde se to stalo? Místo, kde se nacházíte (alespoň orientační bod: číslo patníku, vzdálenost od významného bodu – tunel, most, osamělý velký strom, kostel…)
 • Co se stalo? Příčinu nehody, co se stalo a kdy
 • Kolik je zraněných a jaký je jejich stav (přibližně)
 • Kdo volá? Jméno a kontakt na volajícího.

Vyšetřete zraněné a POSKYTNĚTE PRVNÍ POMOC

 • Použijte gumové rukavice.
 • Orientačně posuďte stav raněných v tomto pořadí: stav vědomí – dýchání - rozsah krvácení a dalších poranění - VŽDY SE NEJPRVE VĚNUJTE TĚM, KTEŘÍ SILNĚ KRVÁCEJÍ, MLČÍ NEBO CHRČÍ. TI JSOU NEJVÍCE OHROŽENÍ!
 • Stav vědomí - Zjistěte, jestli zraněný reaguje na důrazný podnět například hlasité oslovení nebo štípnutí do pokožky.
 • Dýchání - Poslechem jeho dechu u úst a pohledem na zvedající se hrudník zjistěte, jestli zraněný dýchá. Zjišťováním tepu na krční tepně nebo jinde se nezdržujte. Pokud zraněný dýchá, tak zároveň i tepe, pokud nedýchá, zástava tepu bude brzy následovat.
 • Rozsah krvácení - všimněte si prosáklého oděvu, ohmatejte zadní části hlavy a zátylek a spodní část těla. Krvácení se ihned se snažte zastavit. Vyzkoušet můžete stlačení tepny přímo v ráně, přiložení tlakového obvazu nebo použití zaškrcovadla. To však používejte pouze v krajních případech a to, když několik vrstev tlakového obvazu stále prosakuje, tepenné krvácení je doprovázené otevřenou zlomeninou nebo při amputované končetině.
 • Nikdy nevytahujte zabodnuté předměty z rány!

Co dělat při zástavě dýchání?

 • Pokud zraněný nedýchá, zakloňte lehce hlavu, předsuňte dolní čelist, otevřete ústa a přesvědčte se, zda jsou dýchací cesty volné a neblokují je cizí tělesa nebo např. zvratky, případné překážky odstraňte. Sledujte, zda nezačal postižený po provedení tohoto manévru zase dýchat. Má-li volné dýchací cesty a přesto nedýchá, zahajte nepřímou srdeční masáž s frekvencí 100x za 1 minutu do hloubky 5 až 6cm u dospělých a u dětí do 1/3 hrudníku. Masáž je potřeba provádět nepřetržitě do příjezdu záchranné služby nebo vlastního vyčerpání nebo do návratu zcela normálního a pravidelného dechu. Dýchání z úst do úst u dospělých není nutné.

PŘI VŠECH TĚCHTO ČINNOSTECH VÁS BUDE PROVÁZET OPERÁTOR TÍSŇOVÉ LINKY, NEMUSÍTE SE TEDY NIČEHO OBÁVAT!

Přejeme Vám spoustu šťastných kilometrů bez nehod.