Filipojakubskou nocí a  pálením čarodějnic jsme oficiálně odstarovali sezónu otevřených ohnišť, opékání, čundráckých ohníčků, grilování, táborových ohňů a dalších plamenných aktivit a proto si připomeňme pár zásad, které se otevřených ohňů týkají.

Pravidla pro rozdělávání ohně

Při zakládání ohně je vždy potřebné zohlednit aktuální povětrnostní situaci. Tj. směr a sílu větru, dobu od posledních dešťových srážek apod. Také vzdálenost od jakýchkoliv budov je důležitá. Z příliš vysoké vatry může například v důsledku odlétajících jisker chytit střecha.

Ve volné přírodě se rozdělává oheň vždy v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek, tj. alespoň 50 m od okraje lesa a alespoň 100 m od stohů, seníků, v dostatečné vzdáleností od větví a kořenů stromů, uschlého listí apod.

Zcela zakázáno je vypalování  trávy, stejně jako rozdělávání ohně v době sucha, na strništích, ve vysoké suché trávě atd. Vždy je nutné zajistit dostatečnou izolaci ohně od okolního povrchu např. odkopáním zeminy kolem ohniště, ohraničením ohniště kameny, obsypáním pískem atd. Také hranice, stejně jako další typy ohňů je nutné stavět tak, aby byly dostatečně stabilní a nerozkutálely se v průběhu hoření mimo ohraničené ohniště.

Při rozdělávání ohně se nepoužívají vysoce hořlavé látky. Mějte na paměti, že u látky typu benzín, hoří ne tekutina, ale její výpary! To znamená, že plamen může vyšlehnout i na úplně jiném místě než ho očekáváte.

Rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru! Otevřeným ohněm je i plamen svíčky. Opustit místo pálení můžete až po úplném uhašení ohně prolitím vodou anebo zasypáním zeminou. V opačném případě může poryv větru vyvolat nové hoření, rozmetat uhlíky a plameny se mohou nekontrolovaně rozšířit do okolí.

Při grilování se gril umísťuje na vhodné místo, aby nedošlo k zapálení okolí odlétávajícími jiskrami anebo padajícími uhlíky. Gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce a při grilování na balkonech a terasách dávejte pozor na odletující jiskry, kouř a zplodiny, které mohou způsobit požár nebo obtěžovat sousedy.

Pokud se vám přesto situace vymkne z rukou, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Zákon o požární ochraně nám ukládá také další povinnosti a v §78 definuje přestupky, kam mj. patří také nedodržení zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení anebo také zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání – tedy především dozor nad dětmi.

Zákon také ukládá povinnost informovat územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje o spalování hořlavých látek na volném prostranství. Doporučujeme také informovat anebo přizvat dobrovolné hasiče v místě spalování. U každého pálení ohňů by měla být také přítomná alespoň jedna osoba starší 18 let.

Pravidla první pomoci v případě popálení

A co tedy dělat, pokud přeci jen dojde k ohrožení zdraví nebo dokonce života?

Vždy především zachovejte klid! Pokud se od ohně vznítí část Vašeho oděvu a nemáte po ruce dostatek vody ani jiné hasební látky, zastavte se, lehněte si na zem a kutálejte se až do úplného uhašení. V žádném případě neutíkejte! Proudící vzduch by jen pomohl rychleji rozhořet a šířit oheň. Pokud se vznítí část oděvu někoho jiného, zamezte okamžitě přístupu vzduchu např. přikrytím dekou nebo např. vhodnou částí oděvu. Pozor ale na  oděvy z umělých vláken, ty by situaci mohly výrazně zhoršit. Věnovat pozornost oděvům ze syntetiky se vyplácí také pokud jen sedíte u ohně, většina vláken totiž není příliš odolná vysokým teplotám, jsou vysoce hořlavá, rychle se seškvaří a způsobují polpáleniny. Podobně jako u sebe, povalte hořícího na zem a pomozte mu hořící oděv zalehnout.

Z popálených míst následně opatrně odstraňte volný oděv a nečistoty. Odstranění oděvu, který je přilepený anebo dokonce přiškvařený k tělu ponechejte vždy! na odbornících. Popáleniny intenzivně avšak opatrně chlaďte ideálně proudící vodou (ne ledem), člověka sledujte a uklidňujte a volejte záchrannou službu pod tísňovými čísly 155 anebo 112. Tam Vás budou v dalším počínání a podle situace instruovat.

 

Na popáleninu menšího rozsahu je možné přiložit nejlépe sterilní materiál (gáza, hotový obvaz nebo čistý šátek..) navlhčený vodou, aby se k popálenině nepřilepil. Přes krycí materiál se pak přikládá obvaz nebo napřč. další šátek.

 

Doufáme, že informace pro Vás budou přínosem a že nastávající ohňová sezóna proběhne hladce a bez zbytečných úrazů a škod.

 

Ve spolupráci s pí starostkou Lenkou Hruškovou

Simona a Roman Bonkovi

Preventisté ochrany obyvatelstva SDH Svinov, květen 2015, vyšlo ve Svinovském Hlasateli