SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSTRAVA-SVINOV

DĚTSKÝ DEN & KÁCENÍ MÁJE

Přidáno 10.5.2018
Hasiči Svinov ve spolupráci s PS JEŠTĚR, oddílem amerického fotbalu Steelers Ostrava, oddílem národní házené Svinov, Českomoravskou mysliveckou jednotou, Sokolkami a dalšími Vás zvou na tradiční DĚTSKÝ DEN.   Sobota 2.6.2018 15:00 - 18:00 hodin, v areálu Hasičské zbrojnice ve Svinově.   SOUTĚŽE PRO DĚTI O DROBNÉ CENY, SKÁKACÍ HRAD, SPOUSTA ATRAKCÍ A ZÁBAVY, VSTUP ZDARMA!   Další informace na facebooku: https://www.facebook.com/events/1015031838653052   Od 18:00 na akci navazuje tradiční Kácení Svinovkého máje! (Tato akce již není určená pro děti!)  

TANEČNÍ ZÁBAVA 2017

Přidáno 10.8.2017
Zdravíme všechny příznivce dobré zábavy. Jako každý rok se nám blíží konec prázdnin a my jsme tady s tradiční taneční zábavou, na Svinovské hasičárně. Zavolej kámošům, mámě a dědovi ať se všichni sejdeme a oslavíme tento konec horkých prázdnin. I letos se můžete těšit na dobré jídlo, pivo, alkohol a hlasitou hudbu šinoucí se zpoza DJ pultu. Podrobnosti ohledně akce budeme přidávat v průběhu. Nezapomeň zaškrtnout svou účast, ať víš co vše na tebe letos chystáme. Těšíme se. FACEBOOK UDÁLOST                                                            

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Přidáno 1.6.2016
  Základním posláním hasičských sborů je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.     V úterý 31.5. jsme se tentokrát aktivně zaměřili na tu část, chránit životy a zdraví obyvatel. V rámci činnosti sboru  proběhlo na naší hasičské zbrojnici interní školení první pomoci. Školeni byli především členové z řad vedoucích mládeže a instruktorů. Samozřejmě se zapojili i členové výjezdové jednotky, soutěžních družstev a další bratři a sestry z našeho sboru.   Celá přednáška s praktickým cvičením byla zaměřena především na tyto okruhy:   -  bezvědomí, KPR, Ambuman praktický nácvik; -  dušení, krvácení, základní úrazy a traumata; -  základní závažná onemocnění, otravy; -  podchlazení, přehřátí, popáleniny   Odbornou část školení zajistil aktivní záchranář ZZS MsK Bc. Dušan Zemančík a vodní záchranář VZS ČČK Ostrava a zároveň také náš člen Tomáš Křížkovský.     Oběma bychom tímhle chtěli poděkovat za ochotu, čas a spousty cenných rad z každodenní praxe. Znalost první pomoci je jistě nezbytná, ale stejně tak důležitá je i samotná prevence. I přes praktičnost tohoto školení doufáme, že situací při kterých budeme muset využít těchto odborných znalostí bude co nejméně.     Hezký den a plné zdraví přeje,   SDH Svinov    Fotogalerie SDH Svinov Další fotky    

POSTUP PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

Přidáno 30.5.2016
Protože se blíží období dovolených, a tím také roste pravděpodobnost dopravních nehod v důsledku únavy z horka, dlouhých cest apod. přinášíme Vám shrnutí toho, jak v takových situacích postupovat. Nejdůležitější je zapamatovat si číslo 112, kam celou situaci nahlásíte. Pro zapamatování čísla platí jednoduchá pomůcka: 1+1=2 Operátorovi nebo operátorce sdělte: KDE se to stalo (co nejpřesněji lokalizovat místo např. podle čísla silnice a patníku, tunelu, významného bodu (kostel, vysílač, památný strom, škola,...) CO se tam stalo a KDO volá Operátoři tísňové linky Vás budou v dalším postupu už profesionálně navádět. Linka 112 je dostupná v rámci celé Evropské unie a operátoři jsou schopni také zajistit tlumočníky anebo se po vlastní lince domluvit s operátory v Česku a informace si vzájemně sdělovat. Linka je dostupná dokonce i bez kreditu a také tam, kde nemá právě Váš mobilní operátor pokrytí. Pomoci v lokalizaci místa Vám může aplikace ZÁCHRANKA o které jsme zde již psali. Celý článek najdete v sekci Ochrana obyvatelstva - Preventivní články Upozorňujeme také na video (videa) a kampaň Záchranného kruhu: https://www.facebook.com/tytozvladnes/ Přejeme Vám spoustu šťastných kilometrů a příjemně strávené dovolené bez nehod. Preventisté SDH

ZÁCHRANKA

Přidáno 11.3.2016
Nová mobilní aplikace pomůže záchranářům lokalizovat místo nehody Zdravotnická záchranná služba v České republice má ode dneška nového pomocníka při hledání polohy pacientů, volajících na linku 155. Je jím nová aplikace pro „chytré“ mobilní telefony. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o aktuální poloze či doplňující informace, týkající se zdravotního stavu postiženého. „V krizové situaci např. při dopravní nehodě či úrazu v terénu si řada volajících nedokáže vybavit svou přesnou polohu. Stisknutí tlačítka je v těchto chvílích tím nejjednodušším krokem,“ říká MUDr. Jana Kubalová ze záchranné služby Jihomoravského kraje. Zdroj: tisková zpráva k aplikaci, kde naleznete také více informací Aplikace jsou ke stažení zde pro iOS a Android. Dle dalších informací bude následovat také aplikace pro Windows Phone.

NOVÉ POVINNOSTI PRO CHODCE

Přidáno 6.2.2016
Pravděpodobnost usmrcení chodce za tmy je 2x větší než za dne. Během posledních deseti let umíralo 6 z 10 chodců za tmy. V průběhu února se Česká republika zařadí mezi země, ve kterých pro chodce platí povinnost nosit za snížené viditelnosti vhodné reflexní doplňky. Stanoví to zbrusu nový odstavec č. 9 paragrafu 53 Zákona o silničním provozu: “Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. více na serveru www.bezpecne-ops.cz

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST SVINOVSKÝCH HASIČŮ V R. 2015

Přidáno 21.12.2015
V letošním roce se členové SDH Svinov aktivně zapojili do několika preventivních akcí s celorepublikovou působností. V rámci projektu Ukliďme svět pomohli spolu s dětmi s kroužku mladých hasičů vyčistit les u Rezavky. Aktivně i v rámci propagace se zapojili do akcí Daruj krev s dobrovolnými Hasiči a Den proti rakovině, kde ve dvou hlídkách prodávali žluté kytičky s informačním letákem. Děti z kroužku se již tradičně zapojily do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí, pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezka. Tato akce je zacílená na šíření základů požární ochrany mezi děti. Obsahové zaměření tématu pro rok 2016 je „PROSTŘEDKY PRO HASEBNÍ ZÁSAH“. O zapojení do soutěže byly požádány také ZUŠ a ZŠ a MŠ Svinov, vč. nabídky konzultací k obsahovému zaměření. Pokud budou mít děti zájem předat své práce mimo školu přímo hasičům, pak prosím kontaktujte preventisty - Simonu nebo Ramana Bonka z SDH Svinov. Práce v kategoriích 1. literární, 2. výtvarná, 3. zpracovaná s pomocí digitálních technologií (DT) vybíráme do konce února 2016. Propozice jsou k nahlédnutí na stránkách www.sdhsvinov.cz  anebo na facebooku mladých hasičů Svinov. Že SDH není jen spolkem pro radost členů, dokazuje i to, že 2 členové SDH získali letos odbornost Instruktorů preventivně výchovné činnosti (zaměřeno pro vzdělávání veřejnosti) a Specialistů ochrany obyvatelstva (zaměřeno na pomoc starostům obcí). K dalšímu vzdělávání pak došlo na listopadovém semináři Preventistů na centrální stanici HZS v Ostravě. Od Listopadu mají hasiči v pronájmu jednu z vývěsek u kostela, kterou využívají také a především pro předávání preventivních informací občanům. 3 členky SDH byly rovněž proškoleny v projektu Hasík CZ - preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva zaměřená na děti Základních škol. Lektorky navštěvují základní školy, kde v rámci  projektu vzdělávají děti 2. a 6. tříd. V základní škole Svinov byly proškoleny v této oblasti zatím 2 třídy. Další školení jsou chystána na začátek roku 2016. Hasík CZ je programem s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti s řadou funkčních evaluačních nástrojů. Vznikl již v roce 1996 na stanici HZS Bruntál a v současnosti jde o vzdělávací program akreditovaný MŠMT pod č.j. 49 437/2012-201-913. Vzhledem k ověřené efektivitě a  skutečnosti, že úkolem HZS je i preventivně výchovná činnost (PVČ), byl v roce 2005 program využit ke zpracování "Koncepce preventivně výchovné činnosti HZS Moravskoslezského kraje - Vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" (www.hzsmsk.cz). Obdobná koncepce PVČ byla následně zpracována také dalšími krajskými ředitelstvími HZS. Cílovou skupinou projktu jsou žáci základního včetně speciálního školství. Obsah je členěn do dvou částí: 1. předání opravdu základních informací a poznatků dětem ve věku cca. 7 - 10 let (1. stupeň základního školství - 2. třídy). Druhá část se soustředí na děti na 2. stupni ZŠ. Od šesté třídy je již výuka doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak hravou formou, jako část první. Podstatou ale nadále zůstává otevřená komunikace a vzájemný dialog hasičů s žáky. Více informací o projetu získáte na http://www.hasik.cz. Za preventisty SDH Svinov Simona a Roman Bonkovi

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2016

Přidáno 30.11.2015
I letos přijímáme práce do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí, pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tato akce je zacílená na šíření základů požární ochrany mezi děti. Obsahové zaměření tématu pro rok 2016 je „PROSTŘEDKY PRO HASEBNÍ ZÁSAH“. O zapojení do soutěže byly letos požádány také ZUŠ a ZŠ a MŠ Svinov, vč. nabídky konzultací k obsahovému zaměření. Pokud budou mít děti zájem předat své práce mimo školu přímo hasičům, pak prosím kontaktujte preventisty - Simonu nebo Ramana Bonka z SDH Svinov. Práce v kategoriích 1. literární, 2. výtvarná, 3. zpracovaná s pomocí digitálních technologií (DT) vybíráme do konce února 2016. Propozice soutěže jsou k nahlédnutí na zde: Vydává metodický pokyn starosty SH ČMS pro 42. ročník soutěže ”Požární ochrana očima dětí” pro rok 2016 anbo zde

INFO ZE SEMINÁŘE PREVENCE

Přidáno 10.11.2015
9. listopadu 2015 proběhl na centrální stanici HZS MSK seminář prevence. Informace se týkaly mj. situace v informovanosti obyvatelstva a znalosti chování v případě mimořádných událostí. Bylo např. zjištěno, že v oblasti MCHZ zná správné postupy a chování v případě havárie a úniku nebezpečné látky jen 18% obyvatel a v kategorii od 18 do 35 let tyto informace neznal nikdo. Také z tohoto důvodu je nutné posílit řady preventistů a instruktorů prevence na celorepublikové úrovni. Žáci základních, mateřských a středních škol jsou v problematice PO a ochrany obyvatelstva vzděláváni lektory Hasíka CZ a ke zjišťování infromací z požární ochrany motivuje také dětská soutěž Požární ochrana očima dětí. Nějaké informace je možno předávat také seniorům, avšak pouze těm, kteří se sdružují a organizují. Zcela nepodchytitelná je skupina produktivních občanů, kteří nemají čas ani zájem se blíže vzdělávat v této problematice. Zajímavá byla také infromace o tom, že aktuálně probíhající projekt kontroly restaurčních zařízení na prodej alkoholu mladistvým je rozšířen o kontrolu a osvětovou činnnost v oblasti především požární ochrany.  Tyto a další informace nám podali lektoři: Ing. František Chvíla, vedoucí OORP, Ing. Martin Pliska - vedoucí kontrolního oddělení odboru prevence HZS MSK a Ing. Kateřina Blažková, Ph.D - koordinátor-metodik ochrany a přípravy obyvatelstva.  Simona a Roman Bonkovi, 10.11.2015

VZNIK POŽÁRU DOMA - VIDEO

Přidáno 12.11.2015
Hasiči varují!!