Pravděpodobnost usmrcení chodce za tmy je 2x větší než za dne. Během posledních deseti let umíralo 6 z 10 chodců za tmy.

V průběhu února se Česká republika zařadí mezi země, ve kterých pro chodce platí povinnost nosit za snížené viditelnosti vhodné reflexní doplňky. Stanoví to zbrusu nový odstavec č. 9 paragrafu 53 Zákona o silničním provozu: “Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

více na serveru www.bezpecne-ops.cz