Základním posláním hasičských sborů je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
 
  V úterý 31.5. jsme se tentokrát aktivně zaměřili na tu část, chránit životy a zdraví obyvatel. V rámci činnosti sboru  proběhlo na naší hasičské zbrojnici interní školení první pomoci. Školeni byli především členové z řad vedoucích mládeže a instruktorů. Samozřejmě se zapojili i členové výjezdové jednotky, soutěžních družstev a další bratři a sestry z našeho sboru.
 
Celá přednáška s praktickým cvičením byla zaměřena především na tyto okruhy:
 
-  bezvědomí, KPR, Ambuman praktický nácvik;
-  dušení, krvácení, základní úrazy a traumata;
-  základní závažná onemocnění, otravy;
-  podchlazení, přehřátí, popáleniny
 
Odbornou část školení zajistil aktivní záchranář ZZS MsK Bc. Dušan Zemančík a vodní záchranář VZS ČČK Ostrava a zároveň také náš člen Tomáš Křížkovský.
 
  Oběma bychom tímhle chtěli poděkovat za ochotu, čas a spousty cenných rad z každodenní praxe. Znalost první pomoci je jistě nezbytná, ale stejně tak důležitá je i samotná prevence. I přes praktičnost tohoto školení doufáme, že situací při kterých budeme muset využít těchto odborných znalostí bude co nejméně.
 
 
Hezký den a plné zdraví přeje,
 
SDH Svinov laugh