Každoročně se členové sboru zapojují do různých dobročinných aktivit. Mezi nejznámnější a nejvýznamnější patří:

Ukliďme Svět

Úklidové akce

Daruj krev s dobrovolnými hasiči

 

Den proti rakovině

Veřejná sbírka Ligy proti rakovině

Požární ochrana očima dětí

Preventivní projekt SH ČMS, zaměřený na vzdělávání dětí