Sdružení dobrovolných hasičů Svinov (SDH Svinov) bylo založeno 1.12.1889.

Účelem spolku je mj. veřejně prospěšná činnost a podpora výkonu dobrovolnictví. Mezi hlavní konkrétní činnosti patří výkon hasičské zásahové činnosti, celoroční všestranná  práce s dětmi a mládeží, preventivně výchovná a vzdělávací, organizační, sportovní a také společensko kulturní činnost.

Spolek silně působí na poli rozvoje a integrace komunity a při tomto výkonu spolupracuje především s úřadem městského obvodu a ostatními dobrovolnýmy spolky na území Svinova.

1.1.2006 byla Sboru udělena medaile Za mimořádné zásluhy. V roce 2009 byl monsignorem Lobkowiczem slavnostně vysvěcen hasičský prapor. Dřívější velitel jednotky p. Petr Buček byl za práci jednotky při povodních v r. 1997 vyznamenán Medailí Za odvahu a statečnost.

Údaje sboru

Reg. číslo SDH: 3807025
Identifikační číslo:

64989976

Adresa:

Jelínková 1192/5, 72100 Ostrava-Svinov
Email: hasici@sdhsvinov.cz
Datum založení: 01.12.1889
Historický prapor: ano
JSDH: ano, JPO III., 15 členů
Hasičská zbrojnice: Obecní
Počet členů k 22.05.2024:     90 členů, z toho 33 dětí od 3 let
Kolektiv mládeže:    33 členů: přípravka 3-5 let, mladší žáci 6-10 let, starší žáci 11-15 let, dorost 13-17 let

Složení výboru

Starosta Lubomír Buček
Velitel JSDH Antonín Koloděj
Strojník Mojmír Kudela
Jednatel Jiří Papežík
Hospodář  
Vedoucí kolektivu mládeže Natalie Pavelková
Referentka žen Markéta Strakošová
Kronikář,Preventista sboru Jaroslav Horáček
Člen výboru Lucie Leksovská
   
Člen výboru Adéla Torčíková
Člen výboru Michal Stržínek
Člen výboru Radim Kotala

 

Kontrolní a revizní orgán

Revizor SDH Lenka Gojová
   
   

Odbornosti členů SDH mimo odbornosti pro činnost v jednotce SDH